PetiB elnöknek!

PetiB, eMagyarország elnökjelöltjének blogja.

Utolsó kommentek

Hozzáértő vezető egy fejlődő eMagyarországért!

2009.01.03. 21:36 kroovy

Közjog, közösség, párbeszéd

Címkék: közösség párbeszéd közjog

Minden nemzet eRepebulik világában végig megy egy olyan intézményes változáson, fejlődésen, melynek köszönhetően az ország működése közjogi és politikai értelemben is letisztultabbá válik, ezzel segítve a nemzet erősödését. E tényezők önmagukban sosem elegendőek egy aktív közösség léte és a polgárok részvétele nélkül. Ezek fényében szeretném PetiB elnökjelölt megválasztása esetén tökéletesíteni eMagyar Köztársaság közjogi intézményrendszerét, erősíteni és támogatni a közösségépítés felé irányuló tevékenységeket, illetve még inkább biztosítani a polgárok érdekérvényesítő képességét eMagyarországon az elkövetkezendő ciklusban mint PetiB belügyminiszteri posztjára jelölt személy.

 

Alkotmány és Országgyűlés

eMagyarországon nem egyszer történt olyan eset, mikor a döntőbírói szerepet egy alkotmánynak kellett volna átvennie. Felismerve ezt a problémát az előző ciklusokban indultak ez irányban kezdeményezések, sikeresek és sikertelenek. Azonban a politikai kultúránk kialakulásával elmondható, hogy alkotmányunk megalkotásának folyamata olyan stádiumba lépett, melyre lehet alapozni, azonban még nem ért végett. Azonban nagy szükség lenne rá nagyon fontoskérdésekben - kormány és Országgyűlés működésének szabályozása. Célként tűzöm ki, hogy a sikeresen megindított munka elérje célját, és megalkothassuk és megszavazhassuk eMagyarország alaptörvényét, azaz az alkotmányunkat.

Ehhez egyeztetésekre, párbeszédekre lesz szükség több szinten is. Ennek érdekében meg akarom teremteni azt az intézményi keretet - egyeztető fórum, bizottság -, mellyel a közös munka eredménye egy a minden emagyar polgár által elfogadott alaptörvény lesz.

Eljutottunk odáig, hogy az Országgyűlés bármilyen szabályozási mértékkel is, de a második ciklusába lépett. Képviselőként és esetleges belügyminiszterként is azon fogok dolgozni, hogy a törvényhozásunk a szükséges mértékben legyen szabályozva, hogy működésével teljes mértékben az emagyar közösség érdekét szolgálja.

 

Közösségépítés és formálás

Talán kijelenthető, hogy minden közéleti szereplő egyetért abban, hogy aktív közösségre van szükség. Aktív polgárok legyenek a fórumon, különböző szórakoztató játékok kapcsán, eMagyarország bemutatását biztosító wikipedia szerkesztésében, és természetesen minél többen használják a Mibbit.comot, ahol társaloghatnak bármiről. Úgy érzem, hogy ezt minden tekintetben támogatni kell, legyen az anyagi, reklám felület biztosításával vagy cikkekkel. Ezek az eszközök fontosak, mert kisközösségünket összeszokottabbá építheti és formálhatja. Összeszokott közösség tagjai egyszerűbben vehetik az akadályokat eRepublik világában, és gyorsabban biztosíthatják nemzetünk fejlődését.

 

Érdekegyeztetés, párbeszéd

Az Országos Érdekegyeztető Tanács létrehozásával a kormányomnak az volt a célja, hogy olyan intézményt biztosítsunk a munkaadóknak, munkavállalóknak és a kormánynak, ahol megbeszélhetik az emagyar gazdaság problémáit. Azonban a jövőben e tanács működésének alapgondolatát szeretném kiszélesíteni azzal, hogy a polgárok által felvetett ügyeket, szóljon az bármiről - gazdaság, alkotmány, Országgyűlés, külpolitika -, megvitathassák a képviselőkkel és a kormány tagjaival. Sokan panaszkodnak, hogy a már meglévő eszközök ellenére sincs valódi képviselet a törvényhozásban. Így az OÉT átalakulásával, melyet Közösségi Egyeztető Fórumnak neveznénk, ez végre megvalósulhatna.

 

kroovy

Belügyminiszter jelölt

1 komment

2009.01.03. 11:54 Fungar

Gazdaságfejlesztés, ahogyan PetiB csapata látja

Címkék: program

 

Szeretnék először is köszönetet mondani PetiBnek, hogy csapatában nekem is helyet szorított. Én képviselhetem a PPL-SZP koalíciót a gazdaság területen, magyarul megkaptam a lehetőséget az ország gazdaságának rendbetételére. Sajnos a játék adta lehetőségek korlátozottak, ezért nincs olyan nagy tárháza egy gazdasági miniszternek.  
 
Először is meg kell valósítani egy nyilvántartást a külföldön lévő magyar nyersanyagcégekről, hogy a feldolgozó cégeink tudják, kit kell keresniük nyersanyag ügyben. Ez a nyilvántartás, hasznos a gazdasági kapacitások felmérésére, illetve, hogy ne alapítsunk felesleges nyersanyag cégeket, helyesebben fogalmazva ne itthonról vigyük ki a munkásokat a létszám fölötti cégekhez.
 
A cégekkel fel kell venni a kapcsolatot, tájékoztatni kell őket, hogy a megfelelő produktivitást érjenek el, ne alkalmazzanak több munkást, ezzel is növelve a termelést. Illetve, hogy felmérjük, hogy kinek milyen nyersanyagra van szüksége, ezzel is segítve a zavartalan működést.
 
Ehhez a feladathoz közvetlenül tartozik a monitoring rész is. A megkezdett folyamatokat felügyelni kell, figyelni kell a munkáselosztást és ilyenek. Ide tartozik, hogy meg kell próbálni hazacsábítani az olyan munkásokat, akik nem harc vagy nyersanyagtermelés miatt vannak kint.
 
Utoljára szeretnénk javaslatokat nyújtani a nép felé, merre milyen piaci kilátások vannak, honnan érdemes beszerezni dolgokat, illetve hová érdemes exportálni.
 
Természetesen szoros együttműködés lesz a tréningcégekkel is, hiszen onnan neveljük a ki eMagyarország munkásait.
 
Illetve vannak elképzeléseink egy org létrehozásáról, amely a magántőkések megtakarításaival kívánna profitot szerezni nekik és az államnak is, külföldön megvalósított cégvásárlással, de ez csak az előbbi feladatok véghezvitele után lehetséges.
 
Ez a programom röviden kifejtve, ha bárkinek valamilyen kérdése van, tegye fel kommentben, igyekszem legjobb tudásom szerint megválaszolni azt.
 
Fungar
Gazdaságminiszter jelölt

Szólj hozzá!

2009.01.02. 20:38 PetiB

Légy részese!

Az eRepublik játék lényege szerint a közösség építésében és fenntartásában rejlő lehetőségeket szimulálja. Ahhoz, hogy egy nagy létszámú közösség hatékonyan működjön, a közösség tagjainak tudásuk, tehetségük és érdeklődésük szerint el kell osztaniuk egymás között az elvégzendő feladatokat. A „városállam ügyeivel foglalkozók” vagyis az ún. politikusok, főleg a képviseleti demokráciákban, azt a feladatot vállalják magukra, hogy a közösséget legmagasabb szinten érintő kérdésekkel a közösség javát szolgálva foglalkoznak. A választott politikusok azonban sokszor elvesztik a közösség nem politikus tagjaival a valódi és őszinte kapcsolatot és pusztán feltételezésekre építve alakítják ki elképzeléseiket arról, hogy mik a többség igényei és hogy a képviseltek mit tartanak követendő iránynak.

 

Mi úgy gondoljuk, hogy az a politikus, amelyik bizalmat kapott szavazóitól, egyúttal annak a felelősségét is vállalja, hogy feltételezések helyett naprakész és friss információkat szerez attól a csoporttól, amelyet képvisel. Ez szükséges ahhoz ugyanis, hogy az államot alkotó emberek között egészséges és hosszú távú bizalom álljon fent.

Mi úgy gondoljuk, hogy a politika lényege a párbeszéd, amelynek nem kizárólag a pártok között, zárt vagy csak résre nyitott ajtók mögött folyó tárgyalásain kell meglennie, hanem a nyilvánosság előtt is. Párbeszédre van szükség az országot fenntartó népesség és az ország ügyeit kézben tartó játékosok között, hiszen egyik sem boldogulhat a másik nélkül. Közös a sorsunk és közös a jövőnk is.

Mi úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy ez a közös jövő csakugyan mindenkié legyen, be kell vonnunk a hasznos politika mindennapjaiba az átlagembereket is, hogy kifejthessék véleményüket, elmondhassák ötleteiket, javaslataikat. Azt szeretnénk, ha közös életünk úgy zajlana, hogy abban senkinek se kelljen az elszenvedő fél szerepét felvennie, egy igazi közösség ugyanis csak egyenrangú, résztvevő felekből állhat. Minden polgár ugyanolyan jogokkal rendelkezik, éppen ezért mindenkinek joga van a közös ügyeinkben való részvételre.

 

Ezért a kampányban meghirdetjük a "Légy részese" akciót. Ez a kommunikációt és az átláthatóságot hivatott szolgálni. Ez több részből áll egyrészt lehet írni nekem a petibforpresident@gmail.com címre.

Ide ötleteket, panaszokat, vagy bármilyen információt, kérdést várunk.

A lényeg az, hogy bevonjunk titeket, a kampányba és aztán a kormányzásba.

A másik a Mibbit.com/chate linken a #legyreszese szobában lesz itt minden délután 4-től-10-ig várunk mindenkit mondja el a véleményét az ország állapotáról.

Ezenkívül az #erep szobában ha bárki rám kattint egy PM üzenet erejéig, ő segiteni fog és válaszolni a kérdéseitekre.

Fontos az, hogy írjatok, beszéljetek velünk, mert lehet, hogy ti láttok olyan problémákat is amiket mi nem.

Emellett aki kíváncsi a kampány többi mozzanatára olvassa a petibelnoknek.blog.hu-t.

 

A választások után létrehozzuk, az OÉT-ből a KEF-et a közösségi érdekegyeztető fórumot, itt bárki hozzászólhatna a kormány munkájához, kérdéseket tehetne fel, amire az illetékesek válaszolnának.

Emellett a fórumon minden héten létrehoznánk egy új topikot amiben az állami cégek elmúlt heti, pénzügyi jelentését közölnénk.

Tervbe van véve egy olyan lehetőség, is hogy bizonyos számú támogató komment aláírás után bárki nyújthasson be törvényjavaslatot, az Országgyűlés elé.

 

Légy részese, hogy létrehozzunk egy átláthatóbb emberbarátibb Magyarországot.

Szólj hozzá!

2009.01.02. 11:42 Baloggie

PetiB kormány hadügyminisztériumi programtervezete

Hadügy, nos ez az egyik legkényesebb pontja a kormányzásnak. Az előző ciklusokban számtalan terv született a hadsereg megszervezésére, hogy aztán a következő kormány mindazt elfelejtse, s teljesen a nulláról kezdje az építkezést. Pedig egy erős alapokon nyugvó, állandó berendezkedésen alapuló hadsereg sokat nyom a latba a politikai tárgyalásokon is, hogy egy közismert mondással éljek: mindig az erősebb kutya baszik.

Természetesen a következő kormányzatnak is kell terve legyen, a hadseregre, nos az alábbiakban a PetiB kormányét ismertetném. Tanulva az eddigiek hibáiból, nem célunk eltörölni mindazt, amit az előző ciklusban létrehoztak. A hadsereg felépítése úgy nézne ki, hogy volna egy 20-30 fős elit, ők mennének külföldre harcolni, s volna egy jóval szélesebb tömegbázissal rendelkező hadsereg. Az elitet folyamatosan támogatnánk gifttel, és fegyverrel, amit állami q5 fegyvergyárból finanszíroznánk.

Az a meglátás, hogy egy embernek képtelenség kézben tartani ezt az egészet, ezért PetiB hatalomra kerülése esetén a sereg irányítása a következőképpen nézne ki: lenne egy hadügyminiszter, aki a logisztikai dolgokkal foglalkozna, és ő tartaná kézben, a hadsereg ellátását (tehát nem katona, ezért nem is szükséges katonai tapasztalat), s lenne egy vezérkar, aki szigorúan a stratégiai, katonai döntésekkel foglalkozna.

A hadügyminiszteri posztra Baloggie (tehát a cikkíró) a jelölt, a vezérkart pedig a parlament választaná meg, és az elnök nevezi ki. Ugye itt jön képbe az állandóság, a hadügyminiszterek ciklusonként cserélődnek, s folyton új programokat hoznak, ám a vezérkari főnökök a két három legerősebb katonákból kerülnének ki, ezek azért állandóak, s a hadseregbe folytonosságot hoznának.

Szólj hozzá!

2009.01.01. 06:18 JámborAndrás

Hajrá PetiB!

http://www.erepublik.com/en/article/hajr-petib--716391/1 a cikk eredetije itt olvasható.

 

Kedves eMagar állampolgárok. PetiB mellett szeretnék most érvelni.
Gyakorlatilag nekem most 4 felé kell szakadnom, egyfajta skizoid állapotba kerülnöm. Nagyon szeretem ezt a játékot, úgyhogy már megszoktam, hogy elválasztom a különböző szerepeket.
 
Először mint a Szolidaritás párt meghatározó alakja, kongresszusi képviselője támogatnám PetiB-t. Az előbbi pozicóból következően nem ajánlhatok mást, mint őt. Biztos sokan, akik az erep életet követik, csodálkoztak, hogy nem én indultam. Ennek egyik oka a vizsgaidőszak, nem akarok úgy elnök lenni, hogy nincs rá időm, a nagyobb ok pedig a természetem, ismerem, a korlátaimat tudom, hogy az ilyen szintű hatalommal egyelőre nem tudnék élni. Viszont azt látom, hogy PetiB igen, egyfajta zen buddhista jogiként mindig kirobbanthatatlan a türelméből. A legvérmesebb, leg feszültebb szituációban is higgadt tud maradni, ő volt eddig is az ellenpontom ilyen szempontból a pártban.
eMagyarországnak pedig higgadt kompromisszum kész elnökkel a világháborús helyzetben, aki tud beszélni mindenkivel.
 
Mint Országgyűlési elnök csak annyit mondok, mondhatok, szükség van a stabil kormánytöbbségre.
 
Mint cégvezető, látom mik a legnagyobb problémák, nyersanyag hiány aránytalanul nagy fizetések. De látom erre a megoldást! Mindkét PetiB-t támogató pártban ott van a terv (ez a cikk nem erről szól, ezt majd napokon belül meglátjátok, a kampányanyagainkban), hogy a gazdaságba való állami belenyúlás nélkül, de az állam állttal irányítva megoldódjanak a problémák. Látom azt, hogy van itt egy csapat, aki kész tervek szerint dolgozni, csapatmunkában és megvalósítani azokat, látom a kreativitást, és a munkát. Mi lenne erre jobb bizonyíték, mint ez a kampány, ami előre meg van tervezve, szépen kivitelezve, és még az ország érdekeit is szolgálja.
 
Mint állampolgár nem mondok többet, Január 5-én szavazz PetiB-re, hogy ő legyen eMagyarország elnöke, és beköszöntsön egy új aranykor!
Ezért látogassátok és nézzétek folyamatosan a petibelnoknek.blog.hu -t.
Bármilyen öt letett, problémát, vagy csak üzenetet írjatok meg PetiB-nek a petibforpresident@gmail.com-ra.
 
Ha pedig személyesen akartok vele beszélni akkor keressétek meg a chaten. mibbit.com/chate a szoba neve #erep. Itt írjatok rá személyes üzenetet, tuti válaszolni fog.
 
Verseny!: Írjatok 5 mondatos összefoglalót a játékról, mert 2-3-án és harmadikán a blog, több ismert közéleti blogon is meg fog jeleni, hogy toborozunk! A legjobb összefoglalok, kikerülnek a blogra és ezek fogják képviselni eMagyarországot. Az összefoglalókat a petibforpresident@gmail.com-ra küldjétek.

Szólj hozzá!

2008.12.30. 19:54 Thusor

Rég várt szociális program, azaz minden álom egyszer teljesül!

Címkék: program p ppl petib

Amióta becsatlakoztam a politikai életbe mindig is célom volt, hogy a kezdőket és azokat az ePolgárokat támogassam akik sokat tesznek eMagyarországért. Mint tudjátok még régebben megalapítottam a Republiker Organization alapítvány melynek célja hosszú időkon keresztül a kezdők giftelése és q1-es élelemhez juttatása volt. Mára sajnos nem működik az alapítvány tényleges funkcionalitása. Ezért is szerettem volna egy olyan párttal koalícióra lépni, akikkel azonos a gondolkodásunk, és azonosak a céljaink. A Szolidaritás Párttal karöltve kidolgoztunk egy szociális programot, melyet  meg akarunk valósítani a szavazók segítségével.

1.       Tréning cégek

 

A koalíciónk célja, hogy a már működő trainig cégeket minél jobban össze tudjuk hangolni a gazdasági viszonyokkal. Aki nem tudná azoknak elmondom, hogy a training cégekben fejleszthetik skilljüket a kezdő ePolgárok. Majd magasabb skillel tovább mehetnek más cégekbe dolgozni. Szeretnénk elérni  más cégekkel együttműködve, hogy a  kezdők csak training cégekbe mehessenek dolgozni. Nem training cégek pedig csak training cégektől vehetnének át munkásokat, persze ellenszolgáltatásokért cserében.

 

2.       Gazdaság és oktatás szoros együttműködése

 

Fontosnak tartom, hogy szakértőkkel közösen egyeztetve olyan tréning cégeket hozzunk létre, melyekre jelenleg és a közeljövőben szüksége lesz eMagyarországnak. Ez azért lenne jelentős előrelépés, mert így csak olyan skillű dolgozók lennének akikre mindig szükség van, akiknek mindig lenne munkájuk. Nem fordulna olyan elő, mint ami nem is olyan régen történt, hogy sok dolgozó munka nélkül maradt, mert eMagyarország house ipara elég nagy hanyatlásnak indult.

 

Elképzeléseink szerint a Gazdasági Minisztérium határozná meg, hogy eMagyarországnak milyen training cégekre lenne szükségük, illetve hogy a training cégekbe hova kell dolgozó. Szociális minisztérium pedig rendszeresen figyelné az újonnan regisztráltakat és elküldené névsorukat az Oktatási Minisztériumnak. Oktatási Minisztérium pedig felvenné a kapcsolatot az újonnan regisztráltakkal.

 

3.       Régi álmok válnak valóra

 

Nem tudom, hogy vannak-e akik emlékeznek arra, hogy egy régebbi programomban célomnak tűztem ki, hogy olyan cégeket hozzak létre, melyekben kezdőket foglalkoztatok jó bérekért. Célom volt régen az is, hogy egy bizottsággal vagy minisztériummal koordináljuk a munkaerőpiac eloszlását. Végre lehetőségem nyílik, hogy megvalósíthassam álmaimat…és jobbá tehessük eMagyarország szociális és gazdasági helyzetét.

Thusor,

Szociális miniszterjelölt

2 komment

2008.12.30. 19:10 Fungar

Minden kezdet nehéz, avagy majdnem kész a csapat…

Címkék: kampány ppl

A mai napon lezajlott a Szolidaritás Párt és a Polgári Platform között a második egyeztető ülés. A helyszín a Mibbit Club volt, ahol van pia és nők is, ők gondoskodtak a jelenlévők igényeikről. A mai napon körvonalazódott a két párt közötti együttműködés, és sikerült a minisztériumok, illetve a miniszterek személye terén jelentős előrelépést tennünk, (jelentkezhet még bárki, minket meg lehet győzni). Már körvonalazódik, hogy sikerült egy erős csapatot összehoznunk, akik képesek az együttműködésre, és tapasztalt játékosok, akik közül sokan már eddig is töltöttek be jelentős szerepet, na és persze vannak a fiatal tehetséges játékosok közül is. Ezért hisszük azt, hogy készen állunk, habár tudjuk, hogy sok még a teendő, de készek vagyunk minden javaslatot figyelembe venni. Lehet minket zargatni.

 
És néhány mondat az ülésről
(Thusor cikkírásáról)
Huba: nyissak egy bort és írjak könyvet a modern baloldalról?
 
(Huba szerepvállalása és az ogy elnök posztja)
Fungar: hát kénytelen leszel egyszerűen főnök lenni :D
Kalome: igen, tudod hatalmi ágak szétválasztása :)

Szólj hozzá!

2008.12.30. 02:31 PetiB

Ki vagyok én?

Címkék: bemutatkozás

Július vége felé járt. Elővettem régi kedvencemet, a Rome: Total War-t, új hadjáratba kezdtem a scipiokkal, aztán egy-két nap múlva felnéztem a fórumra, hogy mi a helyzet, mi az új módi a játék körül. Böngésztem, találtam egy-két új taktikát, aztán valahogy átkeveredtem a további játékok topikjába. Volt itt egy szép, jó designú banner, és egy leírás. Egy Ventura nevű ember leírása az Erepublik nevű játékról. Arról szólt, hogy van itt egy játék, egy modell a való világra, te lehetőségekkel méghozzá nagyon jól megcsinálva. Meg arról írt még, hogy most miénk Szlovákia teljesen, mert elfoglatuk a csehektől. Ja hogy még háborúzni is lehet? Az nagyon jó!

Ekkor azonnal regisztráltam a fórumra, írtam, hogy küldjenek meghívót. Jött is egy napon belül a meghívó Tóth Tamástól (most hadügyminiszter), regisztráltam, bent voltam. Nézelődtem, felfedeztem a játékot. Akkoriban mégBéta verzió volt, sok dologra már nem is nagyon emlékszem, hogy pontosan hogy volt benne. Arra emlékszem, akkor még fordítva működött a munkaerőpiac. Volt olyan, hogy Post CV, beírtad, hogy mennyit szeretnél keresni, meg bármit, amit még szerettél volna hozzáfűzni, aztán kiraktad az ajánlatod, és a munkaadók válogattak.

1 komment

2008.12.29. 19:02 JámborAndrás

Miért PetiB?

Címkék: ppl szp petib

 

 

Amikor egy pártelnököt jelöl, sok szempontot néz át, alkalmasság, népszerűség, menyire képes valaki a többiekkel egyűt dolgozni, menyi ideje van. Mi is ezeket rágtuk át, amikor döntöttünk a pártunk elnökjelöltjéről. Első körben 4 név merült fel: én Fsix Petib és Russell. Én és Russell nem vállaltuk, a másik két ember közül pedig PetiB mellett döntöttünk.
 
Hogy miért?
 
Mert az előző ciklusban már bizonyított szociális miniszterként, jó viszonyt ápol a koalíciós partner PPL tagjaival, és keményen tud dolgozni. Emellett régóta játszik és sok mindenbe jobban belelát, mint egy viszonylag fiatal játékos. A legfontosabb pedig az, hogy meg tudja valósítani azokat a célokat, amiket kitűztünk magunk elé. A közjogi morál növelését, a transzparenciát, és a nagyobb létbiztonságot, a gazdaság rendbetételét! Többet ezekről részletesebben, a folyamatosan megjelenő programjainkban olvashatok majd.
A lényeg mi PetiB-t támogatjuk!
Remélem titeket is sikerül majd meggyőzni ezen a blogon!

2 komment

2008.11.02. 00:50 JámborAndrás

Mi ez a blog?

 

Mi is ez a blog?
Ez a blog az Erepublik nevű netes játék, egyik magyar elnökjelöltjének a blogja!
Mi is az-az Erepublik?
Az Erepublik, egy politikai gazdagsági, világ szimulátor játék.
A játékban először egyszerű munkásként indulsz, de ahogy fejlődsz, úgy politizálhatsz cégeket, csinálhatsz, újságot írhatsz, katonáskodhatsz. Mivel a játék pikantériáját az adja, hogy egy second lifeot épít fel egy másik világot, és nem csak a játék segitségével, ezek csak az alaplehetőségek. Lehetsz híres író titkosügynők, és bármi, aminek a képzeleted és tudásod utat szabhat, kezdöknek a játék napi 4-5 kattintást jelent, de az igazán szerelmesek órákat is eltölthetnek, egy profi játékosnak minimum napi 3 óra a játék. A játék nem régen a version 1 még csak 2 honapja indult így egyelőre még csak 70 ezren játsszák a világ minden tájáról, ez a szám Magyarországon ezer. Jelenleg világháború zajlik a két szövetségi rendszer az Atlantis és a Peace között, Magyarország a Peace tagja. Magyarország nagy részét elfoglalták a Románok egy hónappal ezelőtt, így a magyar közösségi politikai életet elölről kell felépíteni, erre vállalkozik PetiB a balközép Szolidaritás párt, és a jobbközép Polgári Platform jelöltje, ez az ő kampányblogja.

Ha kérdésed van, vagy t is játszanál, írj kommentett

Szólj hozzá!